Uluslararası İnflamasyon Derneği Bilgilendirme

Uluslararası İnflamasyon Derneği Bilgilendirme

Dernek, Meslektaşlarının bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik bölgesel ya da ulusal sempozyum ve kongreler düzenlemek, kronik inflamatuar hastalıklar ile ilgili konularda araştırmaları özendirmek, desteklemek bu amaçla yurt içi ve yurt dışı burs vermek, araştırmalar için kaynak sağlamak, ayrıca kronik inflamatuar hastalıklar hakkında hastaların bilgilerini arttırmaya yönelik faaliyetler yapmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur.